شیشه های اسپایدر

شیشه های اسپایدر در نماهایی کاربرد دارد که در آن شیشه بوسیله اتصالات نقطه ای به سازه متصل می گردد. کاربرد اصلی نمای اسپایدر در ساختمان های تجاری و اداری بوده و در صفحه شیشه هیچ گونه سازه عمودی و افقی مشاهده نمی شود  بطور کلی نمای اسپایدر دارای سیستم متنوع ساختار سازه ای از سیستم سازه های فلزی ، کابلی و شیشه ای می باشد .

شیشه های اسپایدار به دو صورت ساده و دوجداره تولید میگردد که در نوع دوجداره آن با کمک نوعی اورینگ که در حفاظ گازدار شیشه قرار می‌گیرد می‌توان تا شیشه‌های دو جداره گازدار و لمینیت نیز تولید نمود.