پروژه های پرشیا جام

 • فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • فرودگاه پیام
 • فرودگاه مهرآباد
 • شیشه های داخلی برج میلاد
 • بازار بزرگ موبایل ایران
 • بازار بزرگ خاورمیانه
 • بازار بزرگ خلیج فارس
 • بازار بزرگ ایرانی اسلامی اندیشه 1300 واحد تجاری
 • هایپر مال شیراز
 • مجموعه پل طبیعت
 • هایپر استار تهران
 • سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی
 • سیتی سنتر شهر اصفهان
 • شرکت ایران خودرو
 • شرکت سایپا
 • شرکت نفت اهواز
 • کلیه شعب دارایی تهران
 • شعب بانک ملی و مسکن و ملت
 • مرکز تجاری شمیران سنتر
 • ساختمان VIPریاست جمهوری
 • صادرات به کشورهای عراق و ترکیه و روسیه و ازبکستان

پروژه های پرشیا جام