استخر شیشه ای

استخر شیشه ای

گرایش طراحان ساختمان های نوین و جدید به استخرهای سفارشی با دیواره هایی از جنس شیشه ، باعث می شود که در فضای باز حیاط خلوت شما ، سبکی مدرن بخشیده شود . ظاهر استخر شیشه ای و خطوط تمیز به ظاهر مدرن آن می افزاید .
دیوار شیشه ای استخر یک پنجره ویژه زیر آب است و این تصور بصری را ایجاد می کند که اصلاً دیواری وجود ندارد آب استخر فقط به صورت عمودی به پایان می رسد. شما می توانید از بیرون به عمق آب نگاه کنید بدون اینکه تغییراتی که روی سطح آب وجود دارد نمایان باشد و زمانی که شناگر را پشت دیوار شیشه ای می بینید ، تا حدی غوطه ور و تا حدی بالای آب دیده می شود .
اگر سطح بالای دیواره شیشه ای استخر و سطح آب به هم برسند ، یک پنجره سرریز به دست می آید . این بدان معناست که آب می تواند از لبه پنجره به یک ناودان سرریز برود . سپس لبه شیشه در زیر آب سرریز شده کاملا محو می شود . این امر باعث به وجود آمدن یک منظره بی نظیر برای استخر و یا حیاط شما خواهد شد .