نمونه پروژه های اجرایی

برخی از نمونه کارهای شاخص پرشیا جام

برخی از پروژه ها

 •  کف و سقف شیشه‌ای با اعمال بارگذاری
 • سقف شیشه‌ای
 •  جانپناه شیشه‌ای
 •  نرده شیشه‌ای
 •  درب‌های شیشه‌ای
 •  ویترین شیشه‌ای
 •  پارتیشن شیشه‌ای
 •  بالکن آسانسور شیشه‌ای
 • نمای شیشه‌ای کرتین وال
 •  نمای شیشه‌ای اسپایدر
 • شیشه‌های ثابت
 •  استخر شیشه‌ای
 •  ویترین با شیشه‌های مقاوم در برابر گلوله
 •  ویترین با شیشه‌های مقاوم در برابر سرقت